Varför?

Fossilgas är inte bara dåligt för klimatet utan utvinning, transporter och processering skapar och upprätthåller många orättvisor. Här hittar du faktan.