Vår aktion 1/12-18

Foton från aktionen (länk här) – uppdateras löpande
Video från aktionen då klimatkämparna bärs bort av polis (kl 10:00)

1 december 2018

Just nu: Klimataktivister i blockad mot planerad fossilgasterminal i Göteborgs hamn.

Tidigt på lördagmorgonen har ett trettiotal personer blockerat ingången till Energihamnen i Göteborg. Genom fredlig civil olydnad kräver de idag ett stopp för planerna på en ny importterminal för fossilgas i hamnen.

”Mitt i en skenande global klimatkris, orsakad av framför allt förbränning av fossila bränslen, finns idag omfattande planer på att satsa på fossilgas i Sverige. Till skillnad från beslutsfattarna ser vi klimatsituationens allvar – och istället för att blunda tänker vi ta ansvar genom att agera emot den här fossilgasexpansionen,” säger Jennie Nyberg, en av deltagarna i sittblockaden.

Enligt den helt nya FN-rapporten Emissions Gap Report krävs en tre gånger snabbare utsläppsminskning än den vi ser idag, för att hålla oss under 2 graders global uppvärmning. Samtidigt består fossilgas främst av växthusgasen metan, som jämfört med koldioxid har 86 gånger större klimatpåverkan. Trots detta planeras just nu åtta byggen av importterminaler för flytande fossilgas (LNG) runtom i Sverige. Flera av terminalerna kommer att kopplas till det nationella stamnätet för gas, och personerna i blockaden menar att detta är en del av en internationell fossilgasexpansion.

”Utbyggnad för fossila bränslen är inte något vi medborgare kan acceptera, varken här eller någon annanstans. Genom den här terminalen bygger man in Sverige i ett ytterligare fossilberoende. Det vi gör här idag kan tyckas extremt och konstigt, men med tanke på hur bråttom det är att minska utsläppen, är det snarare extremt konstigt att bana väg för mer fossilgas,” menar Jennie.

Initiativtagare till aktionen är den grupp som driver kampanjen Fossilgasfällan. I två års tid har Fossilgasfällan tryckt på för att LNG-terminalen i Göteborg ska stoppas – genom lagliga manifestationer, dialog med politiker och folkbildning. På plats vid Energihamnen idag är inte bara göteborgsbor, utan även tillresta personer från andra städer och länder.

”Vi är en del av en allt större global folkrörelse. Tillsammans kräver vi en snabb och rättvis omställning – från ett kapitalistiskt och exploaterande samhälle till ett samhälle som sätter människor i centrum istället för industrins intressen. Idag protesterar vi mot en aktivitet som planeras i hamnen men vi har full respekt för de som arbetar där och står i solidaritet med dem i kampen för deras rättigheter till en trygg försörjning”, säger Olivia Linander, en annan medlem i Fossilgasfällan.

Hon fortsätter: ”LNG-terminalen i Göteborg är en investering åt rakt fel håll och alla vi pratar med – alla som har rätt fakta på bordet – håller med oss om det.”

Det slutgiltiga tillståndet (koncessionen) för LNG-terminalen i Göteborg saknas ännu, och beslutet om detta kommer ligga hos den kommande regeringen.

”Genom vår aktion idag visar vi att vi inte kommer släppa det här. Terminalen har inte börjat byggas och därför behöver vi inte ta till mer drastiska åtgärder än det här, att sitter i blockad och sjunga – inte än i alla fall…” avslutar Jennie.

xxxx

Mer information om Fossilgasfällan finns på facebook (https://www.facebook.com/Fossilgasfallan/) och hemsida (www.fossilgasfallan.se).

Länk till livestream: https://www.facebook.com/Fossilgasfallan/videos/2140850396167132/

Foton från aktionen (länk här)