Swedegas planer i Sverige

Vad vet ni om Swedegas, bolaget bakom LNG Göteborg?

Swedegas är ett infrastrukturföretag som investerar i energisystem. De äger och driftansvarar för det svenska stamnätet av gas. Bolaget var tidigare ett dotterbolag till det spanska bolaget Enagás och det belgiska bolaget Fluxy, men såldes i september 2018 till FS Gas Transport. Detta bolag ägs i sin tur av australiensiska First State Investments, vars (vinst)intressen alltså styr Swedegas förehavanden.

Sammanlagt har Swedegas ca. 40 anställda. Vi är övertygade om att dessa anställda vill planeten väl. Därför hoppas vi att företaget, när de upptäcker att fossilgas år 2018 inte längre kan betraktas som klimatsmartare än kol och olja, kommer att omvärdera sina planer på att bygga en fossilgasterminal och därmed verka för ökad import av LNG.

Eftersom vi arbetar för en förnybar, hållbar och decentraliserad energiframtid hyser vi även en långsiktig önskan om att det svenska gasnätet inte ska styras av vinstintressen i en annan ände av världen utan av människors behov på hemmaplan och med hänsyn till miljömässiga förutsättningar. Varken de tidigare ägarna (Enagás och Fluxy) eller den nuvarande ägaren (First State Investments) har ett gott rykte vad gäller klimat-, miljö- och människohänsyn och de bör inte ha inflytande på energimixen här i Sverige.

Vi vet också att det inte deras planer inte bara stannar i Göteborg! När vi drog igång Fossilgasfällan-kampanjen kunde en se deras visionskarta på hemsidan, och även om den inte längre går att hitta så hann vi ta en screenshot innan den försvann. På bilden nedan kan en tydligt se att de visionerar om 8 nya LNG terminlar i Sverige, några av dem med tillhörande gasledningar.