Swedegas planer i Sverige

Vad vet ni om Swedegas, bolaget bakom GO4LNG?

Swedegas är ett infrastrukturföretag som investerar i energisystem. De äger och driftansvarar för det svenska stamnätet av gas. Bolaget är ett dotterbolag till det spanska bolaget Enagás och det belgiska bolaget Fluxy, vars (vinst)intressen alltså styr Swedegas förehavanden.

Sammanlagt har Swedegas ca. 40 anställda. Vi är övertygade om att dessa anställda vill planeten väl. Därför hoppas vi att företaget, när de upptäcker att fossilgas år 2017 inte längre kan betraktas som klimatsmartare än kol och olja, kommer att omvärdera sina planer på att bygga en fossilgasterminal och verka för ökad import av LNG.

Eftersom vi arbetar för en förnybar, hållbar och decentraliserad energiframtid hyser vi även en långsiktig önskan om att det svenska gasnätet inte ska styras av vinstintressen i en annan ände av Europa utan av människors behov på hemmaplan och med hänsyn till miljömässiga förutsättningar. Varken Enagás eller Fluxy har ett gott rykte vad gäller klimat-, miljö- och människohänsyn och de bör inte ha inflytande på energimixen här i Sverige.

Vi vet också att det inte deras planer inte bara stannar i Göteborg! Tills nyligen kunde en se deras visionskarta på hemsidan, och även om den just nu inte går att hitta så hann vi ta en screenshot innan den försvann. På bilden nedan kan en tydligt se att de visionerar om 8 nya LNG terminlar i Sverige, några av dem med tillhörande gasledningar.

Vad vet ni om Fluxys och Enagás, moderbolag till Swedegas?

Fluxys och Enagás har båda fingrarna i syltburken vad gäller ett flertal kontroversiella fossilgasprojekt i hela Europa (figur 1).
En karta över Fluxys infrastruktur för fossilgas, där Swedegas gasnät i Sverige ingår.
Figur 1: Karta över Fluxys infrastruktur för fossilgas, där Swedegas gasnät i Sverige ingår. [1]

Södra gaskorridoren (SGK) är en gasledning som, enligt Fluxys egen hemsida, ska försörja Europa med gas från Azerbajdzjan. SGK stöttar och legitimiserar därmed regimen i Azerbajdzjan, som brutit och fortsätter bryta internationella åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter: Regeringen har kriminaliserat civilsamhällets arbete, journalister samt mänskliga rättighetskämpar. Ett exempel är Ilgar Mammadov, en före detta medlem av Advisory Board of the Natural Resource Governance Institute och medlem i ett transparens-initiativ, som arresterades år 2013 på grund av falska anklagelser. Han sitter ännu fängslad och publicerade nyligen (januari 2017) ett brev: “A letter from an inmate of the Southern Gas Corridor” . Han konstaterar där att internationella investeringar i utvinningen av fossila bränslen gör honom och andra politiska fångar i Azerbajdzjan till gisslan för regimen.

Förutom detta bidrar bygget av Trans Adriatic Pipeline (där Fluxys är stor delägare) och Trans Anatolian Pipeline till kränkningar av mänskliga rättigheter i länder som Turkiet, Grekland och Albanien. Dussintals klagomål har loggats hos EIB (European Investment Bank) vad gäller t.ex. tvångsinlösning av mark och låg kompensation för drabbade grupper i dessa länder.

Vi kan inte se bolag som Fluxys med blida ögon om vi vill stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter.