Myter om fossilgas
Några av de vanligaste myter vi hör (från både politiker och vänner) handlar om hur fossilgas och LNG påverkar klimat, närmiljö och hälsa. Ofta beror dessa frågor på myter skapade av fossilindustrin, som länge lobbat effektivt för att skapa efterfrågan för de klimat- och hälsoskadliga produkter de vill fortsätta tjäna pengar på. Här är några myter och våra svar på dem.

När fossilgas förbränns avger det ungefär 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre än olja, och det är därför som vissa kallar fossilgas “rent”. Dock kommer en stor del av fossilgasens klimatpåverkan inte från koldioxid vid förbränning utan från utsläpp av metan som sker under hela dess livscykel – från utvinning, hantering, transport och vid förbränning. (Källa) Enligt den nyaste forskningen har metanets potens som växthusgas underskattats grovt och de senaste beräkningarna från IPCC visar att metan har 86 gånger större klimatpåverkan än koldioxid. (Källa) Det innebär att fossilgas under sin livscykel, när en räknar med utsläppen av både metan och koldioxid, ger minst lika stor (och upp till tre gånger större) klimatpåverkan som kol. (Se figur nedan) Utsläpp ser inga nationsgränser så oavsett var i världen utsläppen sker bidrar det till klimatpåverkan som drabbar alla. Att räkna på metanets påverkan för hela livscykeln är därför av största vikt om vi tar klimatförändringarna på allvar.

Mängd växthusgasutsläpp av frackad gas, konventionell gas, olja och kol när metan och koldioxid är inräknat (i gram CO2-ekvivalenter per MJ av producerad värme).

Figur. Mängd växthusgasutsläpp av frackad gas, konventionell gas, olja och kol när metan och koldioxid är inräknat (i gram CO2-ekvivalenter per MJ av producerad värme). Den svarta vertikala linjen i staplarna för frackad gas och konventionell gas visar den mest sannolika intervallen av påverkan.
Källa: Howarth (2015) Energy & Emission Control Technologies.

Alla investeringar som görs i ny infrastruktur för distribution av fossila bränslen tar oss ett steg längre bort från att bli oberoende av dem. Det gäller förstås även fossilgas eftersom gasen är en minst lika stor klimatbov som kol och olja (se frågor och svar ovan).

Biogas är inte ett oproblematiskt bränsle det heller, men om det är något Göteborgs stad vill satsa på, varför ta en omväg via fossilgas? I vår vision ser vi en framtid där energiförsörjningen kommer via fossilfria, decentraliserade och demokratiska energisystem.

Det är även värt att poängtera att det inte någonstans i Swedegas skrivna planer om GO4LNG finns konkreta planer på eller åtaganden om en övergång till biogas. De skriver lite fluffigt om biogas ibland, men inte i en enda GO4LNG-plan åtar de sig att bidra till en omställning från fossilgas är GO4LNG-terminalen väl är byggd (fas 1) och terminalen anslutits till det svenska gasnätet (fas 2). Ingenstans! Vilket är helt naturligt, eftersom Swedegas, Fluxys och Enagàs vet att de då kommer tjäna stora pengar på att hushålla Sverige med fossilgas.

Vi ställer oss frågan vad som är mest orimligt: Att världens kapitalstarkaste industri (fossilindustrin) fortsätter obehindrat med klimatvidrig verksamhet – eller att människor kräver ett slut på det? Att svenska politiker talar om sina ambitioner om att bli världens första fossilfria land medan de låter bygget av ny fossil infrastruktur passera obemärkt – eller att människor reser sig upp och kräver förändring? Att 1 miljard kronor ska satsas på ett nytt fossilt energiprojekt istället för på att forska fram bättre alternativ – eller att vi kräver en ny energipolitik?

Alternativen till fossil energi gror överallt och tar en allt större del av energimarknaden i anspråk. Vad skulle hända om de pengar som ges åt projekt som GO4LNG istället hamnade i händerna på människor som utvecklar lokala förnybara energilösningar? Det kan vi inte veta eftersom det inte händer – vilket vi tycker är högst orimligt!