Hur tänkte vi?

Hur startades kampanjen?

Under hösten 2016 blev en av oss som nu är aktiva i kampanjen inbjuden att delta i konferensen Global Gas Lock-In nere i Bryssel. Konferensen handlade om hur världen håller på att låsa in sig i ett nytt fossilbränsle, gas, genom att bygga massor med ny infrastruktur för fossilgas. Inför konferensen fick alla deltagare material skickat till sig och efter att två stycken av oss satt sig ner och gått igenom materialet upptäcktes det – en fossilgasterminal planeras i Göteborg!

Några månader efter konferensen såg dessa två personer till att samla sina vänner, som dom trodde kunde vara intresserade av att göra motstånd mot detta, på en middag. Efter att ha pratat om vad som kom fram nere i Bryssel, och att terminal här i Göteborg planeras här i Göteborg kom frågan: Ska vi göra något åt detta?< Svaret var enhetligt ja, och planeringen drog i gång. Efter några månader, närmare bestämt 11 mars 2017 hände det sedan - kampanjen Fossilgasfällan lanseras!

Varför drog ni igång den här kampanjen?

Vi vill bidra till ett klimaträttvist samhälle, en framtid då vi satt stopp för all utvinning och förbränning av kol, olja och fossilgas och lyckats bromsa klimatförändringarna.

Under lång tid har motståndet vuxit mot utvinning av fossila bränslen och det har aldrig varit större än idag. Nu framgår dock en oroande trend då vi ser energiomställningen röra sig från kol och olja till fossilgas – istället för till förnybara decentraliserade energikällor.

Genom att jämföra de reservoarer som finns av fossila bränslen med hur mycket växthusgaser som kan släppas ut konstaterar bland andra Oil Change International att ingen som helst ny infrastruktur för fossil energi bör byggas och att regeringar inte ska ge tillstånd för ny infrastruktur. De har hittat att flertalet redan befintliga fossila utvinningskällor måste avvecklas innan de är tömda, speciellt i rika länder. [1] Därför vore bygget av en fossilgasterminal i Göteborgs hamn en helt orimlig utveckling ur klimat- och hållbarhetssynpunkt.

Genom kampanjen Fossilgasfällan gör vi motstånd mot denna destruktiva utveckling. Vi tänker spräcka fossilindustrins myter om fossilgasen och stå upp för klimaträttvisa.


[1] Oil Change International, 2016: The Sky’s Limit: Why the Paris climate goals require a managed decline of fossil fuel produktion.