Om Climate Camp Sweden

[:sv]

Om Climate Camp SwedenDen 3-7 augusti går människor samman för klimaträttvisa, mot fossilindustrin, under ett läger på Hisingen i Göteborg.

Under Climate Camp Sweden kommer du ha möjlighet att lära dig mer om strategiskt motstånd mot fossila bränslen och för klimaträttvisa; höra berättelser om kampen mot utvecklingen av fossilgas i Sverige och Europa; gå träningar i civil olydnad; utveckla och skapa visioner och lösningar för ett klimaträttvist fossilfritt samhälle samtidigt som du umgås och bor med andra som brinner för klimat- och rättvisefrågor!

Programmet kommer erbjuda workshops, föredrag, filmvisningar, musik och konstinslag, naturexkursioner med mera. Lägret avslutas med en manifestation och aktion! Det innebär att du kommer få chans att:

 • lära dig konkreta verktyg av erfarna rättvisekämpar och kampanjare
 • dela med dig av dina/din grupps egna erfarenheter och idéer
 • uppleva och medskapa klimatlägret som ett community – där vi är den framtid vi vill se
 • träffa rättvisekämpar och aktivister från Sverige och omkringliggande platser & länder
 • få träning i civil olydnad
 • delta i en manifestation eller aktion mot den fossilgasterminal (GO4LNG) som planeras i Göteborg

Tillsammans kommer vi alltså avrunda lägret med en gemensam manifestation och aktion i närheten av där lägret äger rum. Till den platsen tar vi oss gemensamt från lägret! Sedan tar vi oss tillbaka till lägret tillsammans för utvärdering och firande!

Mer information om manifestationen, aktionen och programmet kommer längre fram. Vill du/din grupp medskapa lägret (en programpunkt? matlagning? volontär?), hör av dig till oss!

Boende
Lägret kommer att äga rum på Hisingen i Göteborg, och adressen är Sunnerviksgatan 42. För att alla ska få plats kommer tältning utgöra en stor del av hur vi sover. Tält och sovsaker kommer du som deltagare att behöva ta med, tips är att samorganisera med vänner. Ett mindre antal platser för att sova inomhus kommer att erbjudas, där kommer de som främst behöver platserna ges förtur.

Mat
Maten som serveras på lägret kommer att vara vegansk och åtminstone med ett glutenfritt alternativ till. Har du andra allergier eller behov av specialkost utöver det? Fyll i det i din anmälan!

Initiativtagarna till lägret är Fossilgasfällan, Jordens Vänner, Fossil Free Sverige och Fältbiologerna. Och vi vill jobba med ännu fler – haka på![:en]

About Climate Camp SwedenOn the 3 – 7 of August, people will join together for climate justice, and against the fossil fuel industry, during a camp near Gothenburg, Sweden.

During Climate Camp Sweden, you will have the chance to learn more about strategic resistance against fossil fuels and for climate justice; hear stories about the fight against fossil gas development in Sweden and Europe; get trained in civil disobedience; develop and create visions and solutions for a climate just and fossil free society while spending time and living with others who share the passion for fighting for climate and justice!

The programme will offer workshops, lectures, screenings, music and arts among other things. The camp will finish with a manifestation and action! This means that you will have the chance to:

 • Learn about concrete tools by experienced campaigners
 • Share your/your groups own experiences and ideas
 • Experience and co-create the climate camp as a community – where we are the future that we want to see
 • Meet other justice campaigners and activists from Sweden and nearby places and countries
 • Get training in civil disobedience
 • Participate in a manifestation or action against the planed fossil gas terminal in Gothenburg (GO4LNG)

Together we will end the camp with a manifestation and action in the city close to the camp. We will move to this location together from the camp and return to the camp afterwards to evaluate and celebrate.
More information about the manifestation, action and programme is released continuously on this website. Do you or your group want to co-create the camp (something on the programme? Cooking? Volunteering?), get in touch with us on climatecampsweden@gmail.com

Accommodation
The camp will take place on Hisingen in Gothenburg, and the address is Sunnerviksgatan 42. To make room for everyone, camping will be the main accommodation. You as a participant will bring your own tent and other sleeping items, a tip is to co-organise this with your friends. A few places will be available for sleeping indoors, these are prioritised for those who need it the most

Food
All food will be vegan, with at least a gluten-free alternative. Do you have any other allergies or need special food besides that? Make sure to mention this when you sign up!

Initiators of this camp is Fossilgasfällan, Friends of the Earth, Fossil Free Sweden and Nature and Youth Sweden. And we want to work with even more – join us!

[:]