Fossilgasfällan är en lokal gräsrotskampanj som kräver att planerna på den nya fossilgasterminalen GO4LNG i Göteborg stoppas.
Istället vill vi ha en 100% förnybar och klimaträttvis energiproduktion för alla. Till höger hittar du olika sätt att vara med i kampen mot fossilgas, för klimaträttvisa.

Var med i kampen mot fossilgasutvecklingen i Sverige! I menyn kan du läsa mer och hitta sätt att engagera dig. 

Kontakta oss på: kontakt@fossilgasfallan.se eller 0707321676
Bakgrundsfoto: Kalle Lantz.
Visionsfoto: Paul Wagner, used under Creative Commons
Logga: Olov Källgarn.