Stoppa fossilgasterminalen i Göteborg
Skriv under vår namninsamling till Göteborgs stad och regeringen:

För att hålla era klimatlöften och undvika klimatkaos måste ni genast stoppa utvecklingen av ny fossil infrastruktur och istället investera i en rättvis omställning till en 100% förnybar energiframtid för alla. Vi kräver därför att Göteborgs stad och regeringen stoppar bygget av en ny fossilgasterminal med tillhörande gasledning. Kliv inte i fossilgasfällan!
Läs mer…
Vårt krav är att energiminister Ibrahim Baylan, miljöminister Karolina Skog och kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson sätter stopp för projektet “GO4LNG”, en ny fossilgasterminal med tillhörande gasledning som planeras att byggas i Göteborgs hamn. Istället för nya fossilenergiprojekt vill vi se investeringar i omställningen till förnybart.

Fossilgas är varken ett alternativ till, eller ett övergångsbränsle från, andra fossila energikällor. Ny forskning visar att fossilgas under sin livscykel ofta har lika stor klimatpåverkan som kol — eller till och med större. En fossilgasterminal i Göteborgs hamn skulle öka distributionen av fossilgas i Sverige, något som inte är acceptabelt ur klimatsynpunkt. För att klara klimatutmaningen står det klart att ingen ny infrastruktur för fossila bränslen bör tillåtas.

Tillsammans kan vi vända den här utvecklingen och skapa en rättvis, hållbar och förnybar framtid. Nu måste vi alla ta krafttag för klimaträttvisa — det innebär ingen plats för nya fossilenergiprojekt!

Dela på Facebook

Tweeta

Fossilgasfällan är en ideell gräsrotskampanj som arbetar för att stoppa bygget av en ny fossilgasterminal i Göteborg.

Vår vision är att

Alla människors energibehov möts av fossilfria, decentraliserade och demokratiska energisystem efter en lyckad global och klimaträttvis samhällsomställning.

På mobila enheter hittar du vår namninsamling i menyn