I Göteborgs hamn planeras en ny terminal för fossilgas. Den vill vi stoppa – och du kan hjälpa till…
Istället för att låsa in Sverige i en ny fossil fälla vill vi ha en 100% förnybar och klimaträttvis energiproduktion för alla. Organisera dig med oss!

Var med i kampen mot fossilgasutvecklingen i Sverige! I menyn kan du läsa mer och hitta sätt att engagera dig.